Referencie
certifikát

 

Certifikát
TÜV
MANAGEMENT SERVICE

Certifikacné miesto
TÜV Management Service GmbH
potvrdzuje, že organizácia
BORS Fridrich
oprava automobilov
SK-930 38 Nový Život

zaviedla a používa systém
riadenia kvality v oblasti

logo
Servis
Auditom, správa c. 70005335
bolo preukázané, že sú splnené
požiadavky normy
ISO 9001: 2000
Tento certifikát je platný v spojení
s hlavným certifikátom do 2007-02-25
registracné císlo certifikátu 12 100 3177 - 7302 TMS
Mníchov, 2004-03-12

LEX
Čestné Uznání

Firma

BORS Fridrich

dosáhla v rámci druhé fáze LEX-programu péce o zákazníky vynikajícího výsledku.